A kvótarendszer bevezetésének hatása a hűtés- és klímatechnikai piacon


Az új F-Gáz II rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érdekében a HFC-k 2030-ig történő fokozatos csökkentését célzó teljesen új mechanizmust vezetett be. A fokozatos csökkentés,az ún. „phasedown” jelentôs hatást gyakorol a hőtechnikával foglalkozó iparra, amelynek gyorsan változtatnia kellett a fluortartalmú gázok használatának módján.

 

quotas f-gas

 

Alain Lelièvre-Damit hűtőközeg értékesítési manager és a Climalife európai tevékenységének koordinátora gyakorlati szempontból magyarázza el az 517/2014 EU rendelet által a forgalomba hozott hűtőközegek mennyiségével kapcsolatban felvetett kérdéseket.

 

 

Lelièvre-Damit úr, elmagyarázná nekünk röviden, hogy mit jelent az új F-Gáz II rendelet szerinti kvóta?

A.L.D. : A kvóta a HFC hűtőközegek tonna CO2-egyenértékben kifejezett teljes mennyisége, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak. 2014 végén az Európai Bizottság minden egyes gyártó vagy importőr számára meghatározott egy éves forgalomba hozatali kvótát, amely 2030-ig fokozatosan csökken.

 

Hogyan határozta meg az Európai Bizottság a kvótákat?

A.L.D. : A kvóta meghatározása az E urópai Unió piacán 2009 és 2012 között forgalomba hozott összes HFC tonna CO2-egyenértékben kifejezett átlagos mennyiségén alapul. Ez pedig a HFC gyártók és importőrök által az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára bejelentett adatok alapján került kiszámításra (összhangban a korábbi 842/2006 F-Gáz rendelet 6. cikkével). A gyakorlatban ez 180 millió tonna CO2-egyenértéknek felel meg. Tekintettel arra, hogy minden alkalmazást beleértve az átlagos hűtőközeg-töltet GWP-je 2000, ez 90000 tonna mennyiségnek felel meg. 

 

A gyakorlatban a hűtőközegeket használó szakemberek számára ugyanannyi HFC hűtőközeg fog rendelkezésre állni az elkövetkező években?

A.L.D. : Fontos megérteni, hogy az említett szabályozás célja a globális felmelegedésre gyakorolt hatás csökkentése. Az új tonna CO2-egyenérték mechanizmus (amely a hűtőközegtöltet kg-ban mért mennyiségének és GWP-jének szorzata) használatával a gyártóknak és az importőröknek egyértelműen választaniuk kell az elkövetkezô években a forgalomba hozott termékek mennyiségét illetően. Ez azt jelenti, hogy ha egy gyártó vagy importőr 100 kg 3922 GWP-jű R-404A-t hoz forgalomba, akkor ezzel 392,2 tonna CO2-egyenérték mennyiséget használ fel a kvótájából. Amennyiben alacsonyabb GWP-jű terméket hoz forgalomba, például az 1387 GWP-jű R-448A-t, akkor ezzel csak 138,7 tonna CO2-egyenértéket használ fel. Figyelembe véve a 2018-ra előirányzott nagy „phase down” lépést, vagyis a piacon lévő HFC-k tonna CO2 egyenértékben kifejezett 37%-os csökkentését, a magas GWP-jű termékek, így például az R-404A, az R-507A, stb. elérhetôségének jelentős mértékű csökkenésére kell számítanunk. Az említett termékek kínálata az elkövetkező három évben jelentősen szűkülni fog, még jóval a 2020-as kivezetésük előtt.

 

A kvóták bevezetése csak a hűtőközegek elérhetőségére lesz hatással vagy egyéb következmények is várhatóak?

A.L.D. : Ahogy az imént említettem, számomra világos, hogy a kiosztott kvóták és a tonna CO2-egyenérték mechanizmus alapján a magasabb tonna CO2-egyenértékű termékek kevésbé lesznek elérhetőek a jövőben. És ahogy ez közismert, egy ritkább termék mindig drágább mint egy átlagos. Az európai piacot illetően már eddig is láthattuk a fluortartalmú termékek gyártói által kihirdetett áremeléseket.

 

Milyen stratégiát kell követni, hogy a HFC-vel működő meglévő berendezések hosszú távon fenntarthatóak legyenek?

A.L.D. : Már léteznek a piacon olyan helyettesítő megoldások a magas GWP-jű hűtőközegek helyett, amelyek az évek során bizonyítottak. Jó példa erre a Performax® LT (R-407F), amely az R-404A helyettesítésére szolgál. A mindig élenjáró Climalife az elsők között dolgozta ki Performax® LT ajánlatát, amely az R-404A legfontosabb alacsony GWP-jű alternatívájává vált. Ezt a hűtőközeget már széles körben használják kereskedelmi és nem kereskedelmi berendezésekben egyaránt. GWP-je 1825, amely több mint 50%-kal alacsonyabb, mint az R-404A GWP-je, ami 3922. A tapasztalatok pozitívak. Átállítás során a termék könnyen üzembe helyezhetô és kevés beruházást igényel. Ezzel párhuzamosan a gyártók új alacsony GWP-jű HFO/HFC keverékeket fejlesztettek ki az új szabályozásnak és az iparági igényeknek való megfelelés érdekében. Ezek már szintén elérhetőek a piacon és megfelelnek az F-Gáz II tilalmi kritériumainak. Ezek az új megoldások ráadásul energia-hatékonyság szempontjából is jobbak, amely az üzemeltetők számára fontos szempont. Mi azt javasoljuk, hogy mostantól kezdjék el lecserélni a meglévô berendezésekben
a magas GWP-jű hűtőközegeiket, az alábbi alapvető szabályt szem elôtt tartva: csak azokat a berendezéseket állítsák át, amelyek jó állapotban vannak és amelyek teljesítménye kielégítô. Az elsôdleges cél a berendezés élettartamának meghosszabbítása a lehető legtöbb vagy valamennyi komponens megőrzése mellett, az üzemeltetés gazdasági és környezeti hatásainak csökkentése, a beruházások alacsony szinten tartása és az újabb berendezések amortizációjának biztosítása érdekében. A megoldásnak biztosítania kell az igényeknek megfelelô termodinamikai jellemzőket, ezért egy másik HFCalapú keverékre való átállítás elôtt diagnosztikát és megvalósíthatósági elemzést kell végezni. A Climalife célja, hogy az ügyfelei számára lehetôvé tegye ezen új keverékek tesztelését a rendszereikben, és megossza velük műszaki szakértelmét annak érdekében, hogy az igényeiknek és a speciális alkalmazásoknak legmegfelelőbb hűtőközeget választhassák rendszereik számára.

 

És mit ajánl az új berendezések számára a jövőre nézve?
A.L.D. : Jelenleg többféle molekula is elérhető a piacon. Nem gyúlékony, alacsony vagy magas gyúlékonyságú, fluortartalmú vagy fluort nem tartalmazó, nem mérgezô vagy erősen mérgezô, alacsony vagy magas nyomáson működő termékek; nincs egy olyan molekula, amely valamennyi hûtô- és klímatechnikai alkalmazás számára megfelelő lenne. Ugyanez vonatkozik egy új berendezés telepítésére, amikor a hűtőközeg kiválasztásakor a szóban forgó alkalmazás függvényében számos mûszaki, gazdasági és környezeti szempontot kell figyelembe venni.
Többféle kritérium alapján határozható meg a legmegfelelôbb hűtőközeg, különösen:


• a hűtőközeg GWP-je,
• a hűtőteljesítmény,
• az energiahatékonyság,
• a kiválasztott hűtőközeg beüzemelése,
• a biztonság,
• a beruházás megtérülése.

 

 

Ahogy az imént elmagyarázta, ez az új phase down mechanizmus jelentôs változásokat hoz a hőtechnikai piacra nézve. Hogyan látja az átmenetet az elkövetkező évekre?
A.L.D. : Ez nem az első nagy változás, amivel a hűtőiparnak szembe kell néznie. Az 1830-as kezdetekkor különösen veszélyes, nehezen kezelhető vagy kevéssé hatékony termékeket használtak (NH3, SO2, CCl4, H2O, stb.) leginkább élelmiszerek tartósítása céljából. Késôbb a szabályozási hullámok felborították a piacot, ezért életképes és könnyen alkalmazható műszaki megoldásokat kellett találni a még kiváló állapotban lévő rendszerek hosszú távú fenntarthatóságának érdekében. Láthattuk a CFC-k helyettesítését HCFC-kel, majd a HCFC-k helyettesítését HFC-kel és
most a HFC-k helyettesítésén a sor HFO-k és más technológiák által. Minden változás lehetőségek és innovációk forrása az iparág valamennyi szereplőjének számára. A hőtechnikai iparágnak ezért alkalmazkodnia és minél gyorsabban reagálnia kell. Nem várhatunk a 2020-as kritikus idôpontig, az már túl késő lenne!

 

Végezetül, Európában vezetô hűtőközeg forgalmazóként Önök milyen intézkedéseket tettek azért, hogy ügyfeleiket támogassák a változás során?

A. L. D. : 2010 óta még több energiát fektetünk abba, hogy elébe menjünk a jogszabályi változásoknak. Mindenekelőtt alacsonyabb GWP-jű hűtőközegeket hoztunk forgalomba, mint például a Performax® LT, a S olstice® ze és az R-448A, és ezzel párhuzamosan fejlesztettük megoldásaink globális skáláját a közvetítőközegek, kompresszorolajok, szivárgáskereső eszközök terén a változás kezelése érdekében. Továbbá aktívan részt veszünk az Európában rendezett különböző szakmai eseményeken, hogy tájékoztassuk a szakembereket és a végfelhasználókat a legújabb termékekről és megoszthassuk velük műszaki szakértelmünket. Szállítóinkkal együttmûködésben saját műszaki konferencia napokat szervezünk, melynek során elmagyarázzuk az új megoldások igényeikkel összhangban való gyakorlati alkalmazását. Emellett modellezési szolgáltatást is nyújtunk a különböző megoldások összehasonlítására, legyen szó új, vagy akár meglévő berendezésről. A hûtés-, fûtés- és klímatechnika, valamint megújuló energiafelhasználás szakembereinek nyújtott mindennapos segítség érdekében a Climalife kifejlesztette az „F-Gas Solutions” okostelefonos alkalmazást. Ez az egyszerű, informatív és ingyenes alkalmazás érthetővé teszi a komplex F-Gáz II szabályozást, és pár
kattintással pontos választ ad.

 

   

HŰTŐKÖZEG-BESZERZÉSI IGAZGATÓ – A CLIMALIFE EURÓPAI TEVÉKENYSÉGÉÉRT FELELÔS KOORDINÁTORA