Biztonság – Környezet: a közvetítőközeg kiválasztásának két alapvető kritériuma


 

A piacon elérhetők különböző alapanyagú és formulájú közvetítőközegek

 

A közvetítőközegek fagyálló alapanyagból és inhibitorokból álló hőközlő és -szállító folyadékok, amelyek vízzel hígítandó vagy felhasználásra kész formában állnak rendelkezésre.

 

A közvetítőközeg fagyvédelme az első kiválasztási kritérium, de ezen túlmenően elengedhetetlen a biztonság és a környezet figyelembe vétele.

 

Valójában a formulák alapanyaga hatással van a környezetre az eredetéből, gyártásából, illetve a biológiai lebonthatóságából adódóan. Hatással van személyvédelemre, a termodinamikai rendszerekre és felhasználásukra is (mérgező vagy nem mérgező).


A közvetítőközegek alapanyagai meghatározzák azokat a jellemzőket és fizikai tulajdonságokat, amelyek lehetővé teszik a berendezés méretezését (viszkozitás, kompatibilitás stb.) és teljesítményeinek meghatározását (hőcsere, bakteriosztatikus tulajdonság stb.).

 

A berendezés ökológiai lábnyoma csökkenthető egy alacsony viszkozitású közvetítőközeg kiválasztásával, amely lehetővé teszi az energiafogyasztás optimalizálását.

 

 

1. Biztonság: Biztonsági adatlapok (SDS) olvasása


A biztonsági adatlapok olvasása nem mindig egyszerű, de ez az első dolog, amit automatikusan meg kell tenni. Különösen fontos a 2. szakaszban szereplő veszélyt jelző piktogramok és veszélymondatok (H) figyelembe vétele a fizikai, egészségügyi és környezeti veszélyekkel kapcsolatosan és az óvintézkedésre vonatkozó tanácsok (P) elolvasása.
A Climalife termékek összes biztonsági adatlapja elérhető weboldalunkon és a quickfds.com oldalon


Példa: kivonat egy MEG-alapú közvetítőközeg biztonsági adatlapjából (1. kép) és egy MPG-alapú közvetítőközeg biztonsági adatlapjából (2. kép).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Biztonság: A közvetítőközegek toxicitása és ártalmassága


Amint azt a fentiekből láthattuk, többféle alapanyag áll rendelkezésre a piacon található formulák számára. Az alkalmazástól (hűtés, légkondicionálás, fűtés stb.) és az iparágtól (élelmiszeripar, építőipar, vegyipar stb.) függően a közvetítőközeg kiválasztásakor figyelembe kell venni a készítmény toxicitását. Valóban, a MEG-alapú (ártalmas) közvetítőközeg kiválasztása csak olyan alkalmazások esetén lehetséges, ahol még véletlenül sem áll fenn élelmiszerekkel vagy élelmiszeripari alapanyagokkal vagy ívóvízzel való érintkezés veszélye.

Az emberi egészségre gyakorolt ​​hatás korlátozása érdekében a MEG alapú közvetítőközegekbe egy keserű adalékanyagot keverünk, hogy a lenyelés kockázata elkerülhető legyen. Ezenkívül az összes Climalife közvetítőközeg nitrátoktól és aminoktól mentes, ami megakadályozza a káros vegyületek, például a nitrozaminok képződését. A Climalife tiltja a foszfátok és borátok, valamint az összes többi CMR-anyag (rákkeltő, mutagén, reprotoxikus) felhasználását készítményeiben.

 

 

3. A rendszerek biztonsága

 

Az elhasználódás és a rendszerek elemeire gyakorolt káros hatások elleni védekezés érdekében elengedhetetlen, hogy a kiválasztott közvetítőközeg megfelelő adalékanyagokat tartalmazzon a korrózió megakadályozása és a szivárgások kockázatának csökkentése érdekében. Másrészt a hígítandó közvetítőközeg hígításakor fontos az ioncserélt víz használata, hogy a rendszer feltöltésekor ne kerüljenek bele szennyező anyagok.

Be kell tartani az üzemi hőmérséklet-tartományokat is. A kiválasztott közvetítőközeg hőmérséklet-tartománya alapanyagtól függően -55°C és +200°C között változhat. A Climalife olyan közvetítőközeg-választékot kínál, amely lefedi az összes hőmérséklettartományt.

Például egy napkollektoros rendszerben a közvetítőközeg a fűtési vagy a használati melegvíz-rendszer primer oldalán, valamint a napkollektorokban is kering, A napkollektorok a periodikus leállások idején magas hőmérsékletnek lehetnek kitéve.

A Greenway® Neo Solar N biológiai eredetű 1,3-propándiol alapanyagú közvetítőközeg magas hőmérsékleten nagyon stabil, ezért lebomlása korlátozott a rendszerben, így csökkenti abban az öregedést. Meggátolja a rendszerek „kátrányosodását”, és a berendezésnek hosszabb élettartamot biztosít. +150°C-on 150 órán keresztül a Greenway® Neo Solar N, 3-szor lassabban bomlik, mint egy hagyományos 50%-os koncentrációjú monopropilén-glikol oldat..

 

 

4. A fogyasztók biztonsága

 


A Greenway® Neo N közvetítőközeg NSF HT1 regisztrációval rendelkezi

 

A 2010 óta piacon lévő Greenway Neo® közvetítőközeg termékcsalád formulája megváltozik. A Greenway® Neo mostantól NSF HT1 regisztrációval rendelkezik, arra az esetre, ha az anyag véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel, és ezentúl Greenway® Neo N néven szerepel. Ugyanolyan hőátadási hatékonyságot biztosít, mint az előző készítmény, és az élelmiszeripari alkalmazások igényeinek 100%-ára választ ad.

Ezenkívül a Greenway® Neo N viszkozitása még mindig alacsonyabb, mint a hagyományos közvetítőközegeké (MPG alapú), és lehetővé teszi az akár -50°C hőmérséklet elérését is, amely MPG-vel nem elérhetől. Bizonyos esetekben csökkenteni lehet a csövek és szivattyúk méreteit, ezáltal csökkentve az energiafogyasztást.

 

 

 

Fókusz az élelmiszeripari alkalmazásokra

 

A közvetítőközegeket gyakran használják a hőmérséklet csökkentésére élelmiszerek és italok tárolásakor, valamint élelmiszeripari gyártás és feldolgozás során. A fogyasztók biztonsága érdekében olyan közvetítőközeget kell választani, amely nem mérgező.

Fontos megjegyezni, hogy nincs „élelmiszer” közvetítőközeg, vagy akár „élelmiszer minőségű” közvetítőközeg, mert a közvetítőközeg nem élelmiszer-összetevő. Vannak azonban olyan közvetítőközegek, amelyeket a National Sanitation Foundation (NSF – Nemzeti Közegészségügyi Alapítvány) olyan anyagként regisztrált, amely véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel.

Megjegyzés: közvetítőközeggel való érintkezés esetén a szennyezett élelmiszer nem hozható forgalomba.

Az NSF HT1 regisztráció nem jelenti azt, hogy a szennyezett élelmiszer fogyasztható.

 

 

Fókusz a használati melegvíz alkalmazásra

 

A Climalife számos közvetítőközeget kínál olyan alkalmazásokhoz, amelyekben közvetlen érintkezésbe kerülhetnek véletlenlenül használati meleg vízzel (HMV), azaz a háztartási célokra felhasznált meleg vízzel, amely a csöveken keresztül jut a felhasználási pontokig (zuhany, mosdó, mosogatógép stb.).

A használati melegvíz melegítésére többféle technológia létezik, mint például a melegíteni szándékozott víznél magasabb hőmérsékletű (például napkollektoros) vízkörrel való hőcsere.

 

 

A HMV felé történő szivárgás esetén, a nem szándékos lenyeléssel járó kockázatok csökkentése érdekében a Climalife egy keserű ízt biztosító anyagot adagolt a Greenway® Neo Heat Pump N és a Greenway® Neo Solar N termékekhez .

 

 

 

 

 

 

 

Tudta?

 

 A növényi eredetű megújuló alapanyagból készült Greenway® Neo N környezeti koherenciát biztosít.

Az életciklus-elemzés* azt mutatja, hogy a gyártása jelentős környezeti előnnyel jár. Például a hagyományos, fosszilis alapú (olajipari termék) közvetítőközegekhez, az MPG-hez képest a gyártás során kevesebb az üvegházhatást fokozó emisszió (-56%) és kevesebb a nem megújuló energia (-38%) felhasználása.

 

*Az életciklus-elemzés egy elemzési modell, amely figyelembe veszi a termék környezeti hatásait „bölcsőtől a sírig”.

 

 

 

Biológiai eredetű 1,3-propándiol: a Greenway® Neo N termékcsalád alapanyaga

 

A Greenway Neo N egy biológiai eredetű 1,3-propándiol alapú közvetítőközeg²

²Az NSF International (szabadalmaztatott anyagok és nem élelmiszeripari vegyületek) által bejegyzett Susterra® olyan komponens, amely alkalmas közvetítőközegekben történő alkalmazásra, arra az esetre, ha az anyag véletlen érintkezésbe kerülhet élelmiszerekkel (Kategória kód: HTX-1; NSF jóváhagyási szám: 141749), az élelmiszer-feldolgozási zónák körüli és azokon belül használatra, a helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően.

Ezenkívül az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) a 21CFR184.1666 szakaszban biztonságosnak ismeri el, és megfelel a Food Chemicals Codex 6. kiadása (2008) specifikációinak.

Az emberi élelmiszer-adalékanyagokat szabályozó 95/2/EK európai uniós irányelv módosításában az 1,3-propándiol besorolása E1520, és szerepel a 10/2011/EU rendelet I. mellékletében, mint az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok és tárgyak engedélyezett monomerje és adalékanyaga.