Körvonalazódik az új F-Gáz rendelet…


 

A Climalife Contact 4., 2012 októberi számában tájékoztattuk olvasóinkat az F-Gáz rendelet bizottsági felülvizsgálatának irányvonalairól. Az egyeztetések jó úton haladnak; a legújabb fejlemények a következők.
Az első tervezet szövegéhez képest 450 módosító javaslat került benyújtásra a parlamenti képviselők által és az ír elnökség javaslatot tett az F-Gáz rendelet szövegének második tervezetére. 

 

Jelenleg a hűtés- és klímatechnikai ágazatot érintő tendenciák a következők:


- CO2 egyenérték alapul vételével 2030-ig fokozatos kivezetés.
- Szivárgásellenőrzés a kötelező telepített szivárgásjelzővel ellátott, 500 tonnát elérő vagy meghaladó CO2 egyenértékű töltetű berendezések esetében .
- A jogosultság nélküli eladások és vételek tilalmának kiterjesztése Európában.
- A lefejtett, regenerált, megsemmisített vagy exportált felszerelések és termékek speciális felcímkézése.
- 2017. január 1-jétől a magas (2500-nál magasabb) GWP-jű, fluortartalmú üvegházhatású gázok új berendezésekben történő használatának tilalma.
- 2020. január 1-jétől az alacsony (150-nél magasabb) GWP-jű, fluortartalmú üvegházhatású gázok új, hermetikusan zárt berendezésekben történő használatának tilalma.
- 2020. január 1-jétől a magas (2500-nál magasabb) GWP-jű, fluortartalmú üvegházhatású gázokkal működő berendezések karbantartásának és fenntartásának tilalma.
- 2030. január 1-jéig a magas (2500-nál magasabb) GWP-jű, fluortartalmú, regenerált üvegházhatású gázokkal működő berendezések karbantartásának és fenntartásának engedélyezése.
- 2022. január 1-jétől a magas (2500-nál magasabb) GWP-jű, fluortartalmú üvegházhatású gázok kamionokban és raktérhűtésben történő használatának tilalma.
- A tilalmak alól átmeneti kivételek lesznek (-50°C-nál alacsonyabb) „alacsony hőmérsékletű" rendszerek esetében vagy biztonsági okokból.
- 2008 és 2011 között az Európai Unióban forgalomba hozott mennyiségekre arányos kvóta kivetése.

 

A folyamat folytatódik és különböző forgatókönyvek lehetségesek:


a) Elfogadás első olvasatban.
b) Első olvasatban történő elutasítás esetén a Bizottságnak 3 hónapja van arra, hogy a tervezet új szövegét benyújtsa az Európai Parlamenthez.
c) Az intézmények által leggyakrabban alkalmazott megoldás az első olvasat kiterjesztése. Ezen eljárás esetén a Parlament második olvasatban szavaz, de a Tanács hivatalosan az első olvasatnál marad, anélkül, hogy az először tervezett időpontban állást kellene foglalnia. Ez lehetővé teszi az intézmények számára, hogy kompromisszum elérése érdekében informálisan tárgyaljanak. A háromoldalú egyeztetésesk során a tárgyalások cikkről cikkre haladnak, a megegyezés eléréseig.

 

Figyelem: a parlamenti szünet időszakában (márciustól májusig: európai választási kampány) a törvényhozás nem hoz döntéseket.