Lefejtett hűtőközeg = veszélyes hulladék! A Climalife teljeskörű megoldást kínál!


image
 

 

Climalife megoldás a lefejtett hűtőközegek szabályos kezelésére
A berendezés átállítása, felszámolása vagy karbantartása miatt szükségessé válhat hűtőközeg töltetének lefejtése.
Amennyiben a lefejtett anyag nem kerül ugyanabba a berendezésbe visszatöltésre, akkor az veszélyes hulladéknak minősül, így kezelését, tárolását és szállítását a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kell végezni. Ezért a berendezés tulajdonosa a felelős, aki megbízást adhat más cégnek a szabályszerű lebonyolításra.
 
A veszélyes hulladék sorsát a hatóságok 10 évre visszamenőleg ellenőrizhetik!
 
A Climalife teljeskörű, kulcsrakész megoldást biztosít ügyfeleinek a szabályok legmesszebbmenőkig való figyelembevételével:
 
• hűtőközeg-töltet előzetes, laboratóriumi bevizsgálása;
• lefejtőpalackok biztosítása;
• képesített szakemberek általi lefejtés, erre kifejlesztett nagy teljesítményű berendezések felhasználásával;
•  a hulladék kezelőhöz való elszállíttatása engedélyezett szállító által;
•  hulladékok kezelése;
•  nem kezelhető hulladékok megsemmisíttetése;
•  tanácsadás;
•  egyéb veszélyes hulladékok szabályszerű ártalmatlanításának lebonyolítása. 

 


> Bővebb információért forduljon irodánkhoz!


 
   Szabályozás

image
A hűtőközeg a berendezésből történő lefejtést követően veszélyes hulladéknak minősül! Ettől kezdve a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások az irányadók.

A legfontosabb szabályozások:
  • 1995. évi LIII. törvény a környezetvédelemről 30.§, 101.§
  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 2.§ (1) a), b), 3§ a), b), f), 4§ g), 5§ d) (7), 13§, 14§, 16§, 49§.

  • 98/2001.(VI.15.) Korm.rend veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység 1.§, 6.§, 10.§, 14.§, 34.§, 2. számú melléklet 1. pont, 2. pont. 
  • 164/2003.(X.18) Korm.rend. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről.

  • 38/2009.(VIII.7) KHEM rendelet (ADR)