Legális forrásból szerezze be az R-22-vel működő berendezéséhez a hűtőközeget!


image
 
Legális forrásból szerezze be az R-22-vel működő berendezéséhez a hűtőközeget!
Az Európai Unióban a regenerált R-22, azaz R-22T használata 2014. december 31-ig engedélyezett (1005/2009/EK Rendelet 11. cikk (3) bekezdés).
 
A ma már csak kizárólag illegális úton beszerezhető, gyári új R-22 forgalmazása, vásárlása, tárolása és használata a Büntető Törvénykönyv környezetkárosítást rendező cikkelyének (280.§), illetve az 1005/2009/EK rendelet hatálya alá esik és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 
Ne kockáztasson, válassza a  Climalife által kínált,  legális és szabályos megoldást, az R-22T-t! 

> Tudjon meg többet!

  • TÉVHITEK A PIACON
image

image

Tévhitek a piacon
Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk olyan esetekkel, amikor R-22-vel működő berendezés szivárgása esetén a hiányzó mennyiség R-422D hűtőközeggel való pótlását javasolják.
 
Miért jelent ez gondot?
 
Mert:
 
 - egyetlen gyártó sem javasolja ezt a megoldást;

- ilyen hűtőközeg (R-22 és R-422D keverék) nincs;

- nem tudni, hogy milyen termodinamikai paraméterei lesznek az újonnan kialakult keveréknek: R-22 és R-422D;

- ilyen keverékkel nem történtek kisérletek arról, hogy hogyan működik, kompatibilis-e a kompresszorral, tömítésekkel, hűtőgép olajjal;

- a berendezésben visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el, ami a berendezés tönkremeneteléhez vezethet és/vagy a hűtött áru minőségének romlását idézheti elő;

- az 1005/2009/EK rendelet szerint 2014. december 31-ig csak regenerált R-22 hűtőközeg használható. A keverék nem regenerálható, ezáltal a regenerálható és forgalomba hozható regenerált R-22 mennyisége jelentősen csökken;

- ha valamilyen oknál fogva mégis rátöltésre került sor, akkor a töltetet a gyártó ajánlása szerint haladéktalanul le kell fejteni és friss helyettesítőre cserélni. A lefejtett anyag megsemmisítendő.

Ne feledje, van más megoldás a meglévő R-22-es rendszerek karbantartására: az R-22T!


 

 

 

 

 

   Lefejtett R-22 bérregenerálása

image
A regenerált R-22 ellátási hiányokat kiküszöbölendően 300 kg lefejtett R-22 esetén bérregenerálást vállalunk!