Mi is a REACH?


REACH : Az Európai Közösség új rendelete a vegyi anyagokról és ezek biztonságos használatáról, melyet az Európai Közösség jelentetett meg és mely 2007. június 1.-én lépett hatályba.
A REACH (Registration - Evaluation - Authorisation of Chemicals - jelentése: vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése) célja, hogy az EU területén gyártott, importált és használt vegyi anyagok tulajdonságainak jobb és gyorsabb meghatározásával javítsa az emberi egészség és környezet védelmét a vegyi anyagok kockázataival szemben. Feladata továbbá, hogy elősegítse az alternatív vizsgálati eljárások elterjedését, biztosítsa az anyagok szabad áramlását az Európai Unión belül, valamint a megerősítse a versenyképességet és az innovációt.

Azoknak a gyártóknak és importálóknak, akik évi 1 tonnánál nagyobb mennyiséget kezelnek egy adott vegyi anyagból, regisztráltatniuk kell az anyagot a Helsinkiben lévő Európai Vegyianyag Ügynökségnél (European Chemicals Agency - ECHA). 

Egy előregisztációs időszakot szabtak meg 2008. június 1. és 2008. december 1. között, mely minden olyan vegyi anyagra vonatkozik, melyet 1981. szeptember 19.-kén az Európai Közösség piacán jelen volt és regisztrálták az EINECS jegyzékbe (Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Ezen anyagok lekérdezhetőek a Vegyi Anyagok Európai Irodájának  ISIS adatbázisában.

Szeretne többet megtudni a REACH-ről ? Keressen meg bennünket.

Dátum : 2008. június 17.

Írta : E. Kugener

 

REACH Letter n°1 (PDF - 151 Ko) downloaden

REACH Letter n°2 (PDF - 85 Ko) downloaden

REACH Letter n°3 (PDF - 125 Ko) downloaden

REACH Letter n°4 (PDF - 149 Ko) downloaden

REACH Letter n°5 (PDF - 93 Ko) downloaden