Saint Brieuc-i központi konyha: az R-1234ze / R-455A első európai alkalmazása


 

 

Mickael Rouxel, a CENTRAL FROID ügyvezetője nagyon alacsony környezeti hatású hűtőközegek kiválasztásával fejleszt az ipari konyhák hűtésének, HMV-ellátásának és fűtésének területén.

 

 

 

Az 1989 júniusában létrehozott Saint Brieuc-i központi konyhát naponta mint­egy 3000 adag étel kiszállítására tervez­ték, fő feladata pedig a város állami óvodáinak és általános iskoláinak étkeztetése (kb. 2 500 adag/nap) hideg előkészítéssel. Az évek során ez kiegészült az idősek és néhány étterem számára végzett ház­hozszállítással, mivel a konyha, hogy a bölcsődéket is elláthassa – ami egy különös figyelmet igénylő feladat – a meleg előkészítést is felvette tevékeny­ségei közé. Az üzemben hétfőtől péntekig egy 24 fős csapat dolgozik.

 

 

A hideg előkészítés révén lehetőségük nyílik arra, hogy a különböző ügyfelek számára eltérő kiszállítási napokon eljuttatandó ételek előállítását optimalizálják. Az elkészült éte­leket tárolódobozokba rakják és 7 °C-ra hűtik, majd hűtőkamrába helyezik, ahol a legkésőbb 3 napon belül elvégzett kiszállításig tárolják őket.

 

 

A meleg előkészítési rendszer ezzel szemben lehetővé teszi, hogy a csecsemők igényeihez is alkalmazkodni tud­janak, és minden reggel speciális, változatos textú­rájú menüt készíthessenek el és szállíthassanak ki, sőt szükség szerint az ételek összetételét is meg­változtathassák akár az utolsó pillanatban. Saint Brieuc területén naponta összesen mintegy harminc irodába szállítanak ki. Érdemes megjegyezni, hogy az ételek elkészítéséhez 2009 óta biotermékeket is felhasználnak, jelenleg a költségvetés kb. 16%-át fordítják erre.

A Saint Brieuc-i központi konyha bizalmat szavaz a Central Froid-nak

A megalapítása óta az ipari és kereskedelmi hűtés szakértőjeként működő Central Froid jelenleg 4 leányvállalattal rendelkezik Észak-Bretagne-ban, és az ügyféligények kielégítése érdekében folyamatosan fejlődik – 2016-ban például létrehozta az üzemi konyhákra specializálódott IGC 22 nevű vállalatot.

A vállalat ügyvezetője, a környezetvédelmi kérdésekre Svájcban induló pályafutásának kezdete óta fogékony Mickael Rouxel, a kiépített rendszerek energiahatékonyságát már azok tervezésekor, a megvalósításkor és a karbantartás során is átfogó módon értelmezi, és mivel a hűtőközegek fejlődését is aktívan nyomon követi, folyamatosan nyitott az innovációra, és a hosszú távú megoldásokat keresi.

Elkötelezettségének bizonyítéka az R-1234ze és az R-455A innovatív kombinációja, amely felkeltette a Saint Brieuc-i központi konyha figyelmét is az energia-hatékonyságot és fenntarthatóságot ötvöző termodinamikai rendszerrel.

 

Energiatakarékosság: a termodinamikai rendszerek felújításának kulcstényezője

 

A cég egymástól független eredeti hűtőberendezé­sei elavulttá váltak, ráadásul üzemben tartásuk is nehézkessé vált, mivel sokféle fluorozott hűtőköze­get kellett menedzselni.

 

A berendezések leváltásá­nak előkészítésére Jean-Luc Pennec üzemvezető szoros együttműködésben Arnaud Loriferne-nel, a Saint Brieuc-i polgármesteri hivatal energiaügyi felelősével, részletes tervet dolgozott ki az előttük álló végrehajtandó fejlesztésekről.

 

Loriferne úr sze­rint „a hűtési igények kielégítését célszerű globá­lisan kezelni, az energia-megtakarítás érdekében pedig alapvető fontosságú hővisszanyerés alkal­mazása az épület fűtéséhez és a HMV-ellátáshoz”. Ennek megfelelően előzetes vizsgálatot rendeltek meg a CETIA Ingénierie tanácsadó irodától, ahol felállították a hűtési és energia mérleget.

 

A választás egy R-134a közegű pozitív és egy R-407F közegű negatív központra esett, melyekkel az igények egésze lefedhető. A 80 000 eurós költségvetés­sel összeállított műszaki leírást a projektcsapat a polgármesteri hivatal közbeszerzési tanácsa előtt energiamegtakarítási és megtérülési számításokkal támasztotta alá. A 2016 végén kiírt eljárásra több hűtőipari szereplő is pályázott, akik közül a Central Froid környezettudatosságot és műszaki felkészült­séget ötvöző megközelítésével, legújabb generá­ciós, alacsonyabb GWP-jű HFO közegek ajánlásával nyerte el a megvalósítás lehetőségét.


A termelés folytonosságát biztosító és az élelmiszerek tárolásának megkönnyítését figyelembe vevő kivitelezés

 

A kivitelezés 2017 márciusában kezdődött a kivite­lező által R-455A használatára adaptált Copeland Scroll kompresszorral felszerelt HK Refrigeration negatív központ beépítésével. Ezt az IPPC 5 szerint 146-os GWP-értékű közeget a Honeywell forgal­mazza Solstice® L40X néven. Míg a kompresszor és az alkatrészek gyártói a homologizációt intézték, Mickael Rouxel a Climalife műszaki támogatásá­val igyekezett megszerezni a projektre vonatkozó jóváhagyást.

 

 Ez a központ látja el a fagyasztott termékek –20 °C-os hűtőkamráját is. A kivitelezés áprilisban folytatódott a pozitív központtal, amely­nek megvalósításához a termelés zavartalansága érdekében alapos tervezésre volt szükség. „Azál­tal, hogy az átállást 2 napra tervezték, a hűtőkam­rák fokozatos üzembe helyezésével, elkerülhetővé váltak a tárolási problémák, ellentétben a többi ajánlattevővel, akik a 4 hűtőkamrát egyszerre indí­tották volna be – ez nagyon fontos szempont volt számunkra”, idézi fel Jean-Luc Pennec.

 

A Central Froid által üzembe helyezett HK Refrigeration pozitív központot a kivitelező alkalmassá tette a legújabb generációs HFO közeg, az R-1234ze használatára. A fordulatszám-szabályzóval felszerelt egység látja el a 2 db 10 °C-os hideg-előkészítő helyiséget és a 7 hűtőkamrát, amelyek hőmérséklete +2 °C / +6 °C közötti. Itt tárolják a raktárkészletet, a napi készítményeket, a friss húst és húskészítményeket, a gyümölcsöket és zöldségeket, a tejtermékeket és az elkészült ételeket.

 

A két központ az épületen kívül, a régi hűtőegysé­geknek helyt adó műszaki helyiség közelében került elhelyezésre. Ezeket elbontották, a felszabaduló helyen pedig egy Boostherm hővisszanyerő rend­szert alakítottak ki, amely a hűtőegységek konden­zátorában keletkezett hőt hasznosítja. A visszanyert energiával a 3 db 1500 literes tartályba vezetett, eredetileg 45 °C-os használati melegvizet 55 °C-ra lehet előmelegíteni. A hálózatba kerülő melegvíz hőmérséklete 60 °C. Az épület elektromos fűtési rendszerét egy France Air légkezelő központ váltotta fel, amely az R-1234ze használatával nyeri vissza a hőt a pozitív hűtőegységről.


Solstice® ze / Solstice® L40X, alacsony GWP-jű tartós alternatíva

„Az új HFO molekulák felfedezése és a kvóták piacra gyakorolt hatása egyaránt arra sarkall, hogy olyan, alacsony GWP-jű megoldásokat keressünk, mint az R-1234ze és az R-455A, hogy garantálni tudjuk a kiépített rendszerek fenntarthatóságát és a hűtőközeg rendelkezésre állását. Így teljes nyugalomban dolgozhatunk a hűtőközegekkel”, emlékeztet Pierre-Emmanuel Danet, a Climalife műszaki támogatás vezetője.

 

A rendszer leírása
• HK Refrigeration pozitív hűtőrendszer
Teljesítmény: 33,7 kW.
Hűtőközeg: 50 kg HFO R-1234ze.
GWP: 6
2 db Bitzer 4PES-12Y kompresszor.
Szabályozó automatika: Danfoss AKPC551.
Lebegő fordulatszám- és nyomásszabályozás
Boostherm hővisszanyerő (45 kW) a fűtéshez egy darab 1500 literes puffertartállyal és 30 kW-os légkezelő központtal.
Várt megtakarítás: nagyságrendileg évente 2000 euró.

• HK Refrigeration negatív hűtőrendszer
Teljesítmény: 5,8 kW.
Hűtőközeg: 7,5 kg HFO R-455A.
GWP: 146
1 db Scroll Copeland ZF24K4E kompresszor.
Boostherm hővisszanyerő (20 kW) a használati melegvízhez egy darab 2000 literes és 3 darab 1500 literes puffertartállyal.
Várt megtakarítás: napi 3750 literes vízhasználattal számolva évente 6600 euró.