Telepített szivárgásészlelők az F-Gáz rendeletnek való megfeleléshez


 

Az F-Gáz rendelet (517/2014/EU) II. fejezet 3. cikk (2) bekezdése szerint:

„A fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések üzemeltetőinek óvintézkedéseket kell tenniük az ilyen gázok véletlen kibocsátásának (a továbbiakban: a szivárgás) megelőzése érdekében. Az üzemeltetőknek meg kell tenniük minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a fluortartalmú üvegházhatású gázok szivárgásának minimálisra csökkentése érdekében.”

Az F-Gáz rendelet előírásain túl miért van szükség szivárgásészlelésre?

  • Csökkentse a felhasznált hűtőközeg mennyiségét – takarítson meg pénzt!
  • Feleljen meg a jogszabályoknak – F-Gáz rendelet, EN378, ASHRAE!
  • Óvja egészségét – a hűtőközegnek oxigén kiszorító hatása van!
  • Óvja a termékeket és berendezését (élelmiszeripar, hűtő- és klímatechnika)!
  • Takarítson meg pénzt az energiafogyasztás csökkenése által!
  • Csökkentse az ózonkárosító és F-ÜHG anyagok kibocsátását - legyen zöld! 

    Szivárgásészlelő rendszerek telepítésével a szivárgásellenőrzés gyakorisága az alábbiak szerint csökken:

2017. január 1-jétől az összes, 500 tonna CO2-egyenértéket meghaladó töltetű berendezés esetén kötelező a szivárgásészlelő rendszer telepítése. Ne várjon tovább, telepítsen már most szivárgásészlelőt!

 

Az általunk kínált telepített szivárgésészlelők az összes elvárásnak megfelelnek, a legegyszerűbbtől a legmodernebbig!