Page 12 - Contact_N13_HU
P. 12

ÉPÜLETÜZEMELTETÉSTevékenység: HVAC termé-kek forgalmazásaHelyszín: Taipei – TajvanA2010-ben alapított Chien Torn Technology Co Ltd (CTT Taiwan) a Climalife-Galco kizárólagos taj-vani forgalmazója. A CTT HVAC berendezésekhez tartozó termékeket, illetve tisztítási szolgáltatásokat kínál.A 2017-es Taipei Universiade eseményen a Chien Torn Technology és a Global Hospitality Group (GHG) nyerték az atléták étkezőinek és konyháinak tisztán tartására kitűzött pályáza-tot. A Global Hospitality Group (GHG) világ-szintű vezető a sportolók étkeztetésében, több mint 15 éves tapasztalattal a jelentős nemzetközi sportesemények terén. A CTT az étkezőasztalok, konyhai felszere-lések, hűtőkamrák, stb. tisztításáért és fer-tőtlenítéséért volt felelős. Az eredménynek szigorúan meg kellett felelnie a tajvani élel-miszerbiztonsági törvényeknek. Élelmiszerbiztonsági kihívások egy nem-zetközi eseményen Az eseményt augusztusban, Tajvan legfor-róbb és legpárásabb hónapjában tartották, ami jelentősen kedvezett a kórokozók szapo-rodásának. Az esemény csúcsidőszakában naponta 35000 – 40000 adag ételt szolgáltak fel, a konyhák a nap 24 órájában üzemeltek. Nagy teljesítményű tisztítószerek nélkül a súlyos ételmérgezést okozó gombák és baktériumok gyorsan szaporodhattak volna. Frionett® tisztítószerek Az egészségügyi kockázatok megelőzése érdekében a Chien Torn Technology nagy tel-jesítményű Frionett® tisztítószereket alkalma-zott. Ezek az EU szabványoknak megfelelő termékek hatékonyan akadályozzák meg a gombák, penész, alga és baktériumok, töb-bek között a legionella, szalmonella, és a listeria szaporodását. A konyhai felszerelések zsírmentesítése porlasztott Frionett® Power Ultra termékek-kel történt. Az érvényes előírásoknak meg-felelő, rozsdásodásgátló adalékkal ellátott lúgos Frionett® Power Ultra terméket a CTT a padlótisztító gépekben is használta, melyek az étkező helyiségeket tartották tisztán. A hűtőpultok, konyhai munkafelületek, illetve melegen tartó pultok tisztítására a Frionett® Contact illatanyagmentes fertőtlenítő- és zsíroldó terméket használták, melyet kifeje-zetten az élelmiszerekkel közvetetten érint-kező felületekhez fejlesztettek ki. A termék alkalmazását követően a letakarított felületeket ivóvízzel öblítették át. Az egészségügyi minisztérium, illetve Taipei önkormányzata és a TÜV Rheinland AIMEX Ltd. napi ellenőrzései szerint az ATP* jóval a megengedett határérték alatt maradt. Végül a CTT a hosszan tartó, friss illatanyag-gal dúsított Frionett® Activ terméket használta az étkezőasztalok és a hűtőkamrák padlóinak tisztításához. Függőleges felületre perme-tezve a Frionett® Activ Foam habot képez, ami mélyebb tisztító hatást tesz lehetővé. Tökéletesen elégedett felhasználók Az GHG projektvezetője rendkívül elégedett a követelményeknek megfelelő eredmények-kel. A Szervező Bizottság elmondása szerint az olimpiai játékokhoz hasonló sportesemé-nyek helyszíneinek tisztán tartása rendkívül nagy kihívást jelent. Az étkezők és éttermek tisztaságáról meg-kérdezett résztvevők szintén nagyon elége-dettek voltak mind a környezettel, mind a tajvani konyha meglepő változatosságával.A CTT az esemény szakácsaitól is pozi-tív visszajelzéseket kapott a konyhákban használt Frionett® termékekről. A könnyen használható, szórófejes formában is ren-delkezésre álló tisztítószerek segítségével sokkal könnyebben tisztán tudták tartani munkafelületeiket.Az eseményen semmilyen élelmiszerbizton-sági problémát nem jelentettek, a CTT csa-patát pedig örömmel töltötte el, hogy bizton-ságos és kellemes környezetet biztosíthatott a nagy esemény résztvevői számára. *ATP = Adenozin-trifoszfát –biolumineszcencia.TAJVAN: biztonságosabb nyári Universiade a Frionett®-nek köszönhetőenA 150 ORSZÁG 9000 ATLÉTÁJÁT ÉS 2000 KÜLDÖTTÉT FELSORAKOZTATÓ 2017-ES TAI-PEI UNIVERSIADE RENDKÍVÜLI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KIHÍVÁST JELENTETT: OLYAN KIHÍVÁST, MELYET CSAK A CHIEN TORN TECHNOLOGY VEHETETT SIKERRELA CHIEN TORN TECHNOLOGY NÉVJEGYE:Alapítás éve: 201012alkalmazott12 | ESETTANULMÁNY | 2018. február | Climalife contact #13


   10   11   12   13   14