Page 13 - Contact_N13_HU
P. 13

Tevékenység: Kereskedelmi hűtés Helyszín: De Meern (Hollandia Utrecht tartománya)A megoldásA Wieman Koeltechniek műszaki megoldásaiA hűtőközpont 18,6 kW hűtési és 3,8 kW fagyasztási kapacitással rendelkezik. A hűtőközpont 3 frekvenciaváltós Bitzer hűtőkompresszorból, melyből kettő a normál-, egy pedig a mélyhűtést biztosítja, mely a mélyhűtő bútorokat és kamrákat látja el. Az új rendszer jelentősen csökkenti az energiafogyasztást. Azonban ez még nem minden: a jobb energiafelhasználás érdekében a rendszert egy hővisszanyerő egységgel (CO2 berendezésekben gyakran használt) is ellátták. Mivel egy CO2 rendszer kiépítése jelentős költségekkel járt volna, a projekt megtervezésénél a gazdaságosabb R-448A (Solstice® N40) hűtőközeg mellett döntöttek. A Wieman Koeltechniek szakembere, Pieter van Geggen úr vezetésével a felújítási munkálatok kevesebb, mint egy hét alatt lezajlottak. A viszonylag alacsony hűtőteljesítmény ellenére az üzlet az új, 13 m hosszú, falba épített hűtőpultnak köszönhetően megfelelő hűtési kapacitással rendelkezik. Minden hűtött, csomagolt árut ebben a pultban tárolnak. A csomagolt hústermékek hűtéséről egy 6 m hosszú, lépcsőzetes elrendezésű hűtőpult gondoskodik. Az üzlet ezen kívül egy ötajtós fagyasztóval és egy kisebb hűtőpulttal is rendelkezik a felvágottak és sajtok tárolásához. Ezen felül a hűtőközpont két mélyhűtő kamrát és egy fagyasztót is táplál. A hűtőközpont mindössze 57,85 kg R-448A hűtőközeget tartalmaz. Ez CO2 -egyenértékben számolva negyedakkora mennyiséget jelent a korábban használt R-507A hűtőközeghez képest. A CO2 egyenérték mellett a hűtőközeg töltete is jelentősen csökkent.Új külsőt kapott a Blijham-i SPAR áruház! A HŰTŐKÖZEG KIVÁLASZTÁSÁNÁL A GWP ELSŐBBSÉGET ÉLVEZ, HOGY MEGFELELJEN AZ F-GÁZ II ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KVÓTÁKNAK.Hollandia északi részén, a német határon fekszik Blijham, egy csen-des kisváros. A múltban a város fő tevékenysége a mezőgazda-ság volt, így számos kisebb farm működött a térségben. Mára azonban a lakosság nagy része a környező városokban, pél-dául Winschotenben, Stadskanaalban és Gröningenben dolgozik. Blijham jelenlegi lélekszáma 3000 fő. A város mindössze egyetlen SPAR szupermarkettel rendelke-zik. Az üzletvezető Erik Kort. A friss élel-miszerek árusítása mellett Kort úr üzlete számos egyéb szolgáltatást is kínál, többek között pénzfelvételt, ételek és gyógyszerek házhoz szállítását, sőt postai szolgáltatá-sokat is.Az üzletet nemrégiben szombat 16 óra és szerda 8 óra között felújították, és most már a vásárlók is megcsodálhatják az ered-ményt. Erik Kort szavaival: „A felújításban szigorú ütemtervet követtünk, amely lehe-tővé tette, hogy a legfontosabb munkála-tokat mindössze néhány nap alatt befejez-zük.” A mennyezetet teljesen felújították: új, energiatakarékosabb LED világítótesteket szereltek fel. A külső homlokzatot szintén átalakították. Az új 3D SPAR logó felszerelé-sén kívül a teljes homlokzatot újrafestették a SPAR új színeiben. Az üzlet belső berendezése szintén szá-mos modern újítást kapott. A hentespultot is átalakították és vonzóbbá tették a friss hozzávalókat kereső vásárlók számára. A pékáru részleget közvetlenül a hentespult mellé helyezték át, a két egyesített rész-leg az üzlet közepét foglalja el. Az üzlet új belső kialakítása tágasabb tereket és jobb világítást biztosít, a modern esztétikai és kényelmi elvárásoknak megfelelően. Amikor Kort úr 2015-ben átvette a bolt vezetését, a forgalom meglehetősen kicsi volt, és mind az üzlet berendezése, mind a hűtőrend-szerek elavultak voltak. A hűtőberende-zések két rendszerből álltak, öt független hűtőgéppel, melyek az R-502 hűtőközeget használták. Kort úr előtt tehát jelentős kihí-vás állt: nemcsak az üzlet forgalmát kellett fellendítenie, hanem át kellett alakítania a hűtőberendezéseket is, a modern szabvá-nyoknak megfelelően. Aktív erőfeszítése-inek köszönhetően sikerült népszerűbbé tennie az üzletet a környéken. Az üzletveze-tés mind kereskedelmi, mind műszaki terü-letén tanúsított rátermettségének köszön-hetően Kort úr sikeresen fellendítette a forgalmat. Kort úr a SPAR anyavállalattal is tárgyalt a hűtőberendezések átalakításának problémájáról. Az üzlet összes hűtőpultját egy központi hőmérséklet-érzékelővel ellá-tott hűtőközpont működteti. A SPAR hosszú ideig az R-407F (Performax LT) hűtőközeget használta, azonban az üvegházhatású gázokra vonatkozó új, szi-gorúbb rendelkezések (F-Gáz II) miatt az R-448A (Solstice® N40) hűtőközegre való átállás mellett döntöttek, melyet alacso-nyabb GWP és kiváló teljesítmény jelle-mez. A felújításért a De Meern-i székhelyű Wieman Koeltechniek vállalat volt a felelős.+ infó:hu.climalife.dehon.com/solstice-n40/r-448aKERESKEDELMI HŰTÉS I SZUPERMARKETA WIEMAN KOELTECHNIEK NÉVJEGYE:Alapítás éve199812alkalmazott13 | ESETTANULMÁNY | 2018. február | Climalife contact #13


   11   12   13   14   15