Page 3 - Contact_N13_HU
P. 3

Lefejtőpalackok: ÓVAKODJUNK A TÚLTÖLTÉSTŐL!Az R-404A folyamatban lévő helyettesítése miatt kevesebb lefejtőpalack áll rendelkezésre, mint általában, még a készletünk bővítésére és karbantartására fordított folyamatos beruhá-zások ellenére is. Ráadásul amellett, hogy egyre nő a lefejtett hűtőközeg mennyisége, több piaci szereplő a palackokból is raktárkészletet tart fenn, hogy biztosan mindig legyen belőlük kéznél. Ezzel párhuzamosan egyre több olyan palackkal találkozunk, amelyek túltöltött álla-potban érkeznek vissza telephelyeinkre. Olivier Brun és Audrey Dieulot a 2017-es év egyik feltűnő jelenségére hívják fel a fgyelmet: a lefejtő- és szer-vizpalackok túltöltésére, valamint az ezzel járó veszélyekre.Olivier Brun,termelési igazgató és Audrey Dieulot, EBK vezető, a St Priest-i telephely munkatársai.Lefejtés: lefejtőpalackokMelyek a betartandó bevált gyakorlatok? Milyen kockázatokat rejt a túltöltés?  O.B.: Az első számú kockázat a töltet elvesztése. Amellett, hogy az anyag légkörbe jutása környezeti hatásokkal jár, a szétterjedő gáz fulladást okozhat, illetve a kiáramlással összefüggő egyéb hatásai lehetnek, például égési sérüléseket is okozhat. Valójában, ha a palackot túltöltik, akár egészen kis hőmérséklet-emelkedés is jelentős nyomásemel-kedést okozhat, amitől a szelep kinyílhat, illetve a palást megrepedhet. Ilyen esetben a tartályban lévő összes anyag a légkörbe szabadul. A túltöltés tehát különösen nagy veszélyt jelent zárt terekben, például a technikusok járműveiben. Hogyan kerülhető el? Melyek a betartandó bevált gyakorlatok?  A.D.: Először is fontos, hogy ismerjük és betart-suk a hatályos szabályozást (F-gáz II). Ezen túl az ügyfélnek bármilyen beavatkozás előtt meg kell győ-ződnie arról, hogy rendelkezésére áll-e a megfelelő lefejtőtartály, ami azt jelenti, hogy a nyomáspróbája magasabb a lefejtendő hűtőközegre vonatkozó pró-banyomásnál, illetve adott esetben alkalmas gyúlé-kony gáz tárolására. Szintén kiemelten fontos az egyes használt hűtőkö-zegekre vonatkozó töltési együttható ellenőrzése. Ez az adat a palackon lévő címkén található. A megengedett legnagyobb töltet (kg) kiszámításához a palack űrtartalmát (l) meg kell szorozni a szóban forgó hűtőközeg ADR szerinti töltési együtthatójával, majd a kapott eredményt meg kell szorozni 0,8-cal. Ez a töltet a tartályban tárolt új hűtőközeg men-nyiségéhez képest kevésnek tűnhet. A különbséget azonban szabályozás írja elő*, mivel fgyelembe kell venni, hogy a lefejtendő hűtőközegben hozzákeve-redett olaj is lehet.  O.B.: A hűtőközeggel együtt lefejtett olaj mennyi-ségét azért kell fgyelembe venni, mert sűrűsége kisebb, így a folyadék által a palackban elfoglalt térfogat meghatározásánál ezzel is számolni kell, hogy elkerülhető legyen a nyomás növekedése hő hatására, ami például járművekben jelentős mértékű is lehet. A nyomásnövekedés működésbe hozhatja a palack biztonsági szelepét. A.D.: Miután a palackban tárolható mennyisé-get meghatározták, meg lehet kezdeni a lefejtést. A lefejtőpalackot minden esetben mérlegre kell helyezni, hogy ellenőrizhető legyen a lefejtett hűtő-közeg mennyisége. A művelet elvégzését követően a helyi szabályozásnak megfelelően ki kell tölteni a lefejtett anyag megnevezését és mennyiségét rög-zítő dokumentumokat.*Használt hűtőközegek töltési együtthatója = a gyári új hűtőkö-zegek ADR által meghatározott töltési együtthatójának 80%-a.Arra is felhívjuk a fgyelmet, hogy tilos a palackokat melegíteni, különösen nyílt lánggal. A járművet szellőztetni kell, a palackokat védeni kell a napsugárzástól, és tilos dohányozni, illetve telefonálni, főként gyúlékony hűtőközeget tartalmazó palackok esetén. Javasoljuk, hogy a fenti bevált gyakorlatra emlékeztesse minden technikus kollégáját. 3 | DOSSZIÉ | 2018. február | Climalife contact #13


   1   2   3   4   5