Page 5 - Contact_N13_HU
P. 5

IPARI HŰTÉS I GYÜMÖLCSTÁROLÁSAz Ortolan egy nagykereskedelemre szakoso-dott vállalat, amely három raktárral rendelke-zik a marmande-i régióban. Helyi termelőktől szereznek be zöldséget és gyümölcsöt, amit aztán a világ különböző tájaira szállítanak. A leghosszabban eltartható gyümölcsök az alma mellett a kivi és a körte. Az Ortolan ezért egy kifejezetten hosszú távú tárolásra szol-gáló raktárat is üzemeltet. Ebben 6 db, egyen-ként 300 tonna kapacitású hűtőkamra talál-ható, amelyeket az elmúlt évben R-404A-ról R-407F-re retroftálták. A csomagolóraktár-ban szállítófolyosók segítik a többi gyümölcs, például az eper, a dinnye vagy a paradicsom kezelését, emellett több szabályozott légterű tárolóhelyiség is található, amelyeket egy R-422D hűtőközegű rendszer lát el – ezt a későbbiekben fogják átalakítani. A Quercy Réfrigération a harmadik, rövid távú tárolásra szolgáló raktárban alakított ki egy új, R-455A hűtőközegű rendszert. Ebben az épületben előosztályozott almákat tárolnak. Ez azt jelenti, hogy szín, esetleges hibák és átmérő szerint kiválogatják őket, majd átvilágítással ellenőrzik, hogy nem beteg-e a belsejük. Ezt követően egy-két hétig két 1 °C hőmérsékletű, 1000 m3-es csarnokban raktározzák, végül átszállítják őket az Ortolan csomagolást és kiszállítást végző telephelyére. A szabályozási követelmények miatt eredetileg egy R-407F hűtőközegű új berendezést terveztek. A pia-con azonban megjelent az R-455A (Solstice® L40X) hűtőközeg, ami 150-nél kisebb GWP-jének köszönhetően jelentős érdeklődést keltett. A kivitelezést végző Benoît Duparc a Honeywell-lel és a Climalife-fal együttműkö-désben tanulmányozni kezdte az új anyag ter-modinamikai tulajdonságait és a beruházási költségeket. A vizsgálatok során arra jutottak, hogy az R-455A tökéletesen megfelel az alkal-mazási követelményeknek -5 °C / +45 °C-os üzemeltetés mellett, a költségek pedig hason-lóan alakulnak, mint az R-407F esetén. A nyár folyamán meg is kezdődött a megvalósítás. A Froid Pecomark által tervezett központ két Bitzer gyártmányú dugattyús kompres-szorból áll, amelyek fordulatszáma 70 Hz-ig szabályozható. Az elektronikus adagolók és a Carel automatika telepítése könnyen ment, mivel a gyártó már adaptálta a rendszert az R-455A hűtőközegre – emeli ki a kivite-lező. A hűtőközeg-töltet 110 kg. Az üzembe helyezéskor a rendszer a magas környezeti hőmérséklet (36 °C) ellenére nagyon hamar elérte a tervezett hőmérsékleti értékeket. A Quercy Réfrigération a jégtelenítések meg-határozásánál természetesen a hűtőközeg hőmérsékletcsúszását is fgyelembe vette, így hat hónapos üzemelést követően ezen a téren nem volt semmilyen fennakadás. Benoît Duparc összegzése szerint „Ez az úttörő jel-legű és kiválóan sikerült beruházás számos felmerülő elvárásra ad választ, ezáltal bizton-ságot ad a jövőre nézve.” A több mint 4 generáció óta működő Tarn-et-Garonne megyei GAEC du Cart mezőgaz-dasági szövetkezet almatermesztéssel foglal-kozik. A 9 alkalmazottat foglalkoztató családi vállalkozás évről évre 7 almafajtát termeszt, köztük Goldent, Red Chiefet és Grannyt is. Mint minden gyümölcs, a leszedett alma is lélegzik. A betakarítást követően mintegy 4000 tonna alma kerül a tárolási célú hűtő-kamrákba, ahol fajtától függően +1 és +3 °C közötti hőmérsékletre hűtik őket. Mielőtt a NOVAPOM kereskedelmi iroda értékesí-tené őket, az almákat érzékszervi (vagyis organoleptikus) tulajdonságaik, keménysé-gük és illatanyagaik, megőrzése érdekében szabályozott légtérben raktározzák. 2017-ben a GAEC du Cart úgy döntött, hogy bővíti a hosszú távú raktározási kapacitását, ezért a Quercy Réfrigération-hoz fordult. A telep-helyen ekkor 7 hosszú távú tárolást szol-gáló hűtőkamra működött, amelyek közül háromban R-422D, a másik négyben pedig R-407F hűtőközeget alkalmaztak, ezek mel-lett pedig 3 szállítási helyiség is üzemelt R-404A hűtőközeggel. Benoît Duparc feladata az volt, hogy ezt a létesítményt további 4, egyenként 250 tonna kapacitású hűtőkam-rával egészítse ki (a meglévő telephellyel szemben), időtálló és optimális megoldást alkalmazva. A hűtőközegek kiváltása a gaz-daság számára nem elhanyagolható költséget jelent, ezért alapvető fontosságú volt, hogy az új hűtőrendszernél ennek a kiadásnak a szükségességét eleve kizárják, és hogy az almák hűtve tárolását optimalizálni tudják, a meglévő raktárakban ugyanis jelentős men-nyiségű veszteséggel kellett számolni. Végül egy 4 db Bitzer dugattyús kompresszorból álló, közvetlen elpárolgású rendszert létesí-tettek, energiahatékonysága és 1-nél alacso-nyabb GWP-je miatt R-1234ze hűtőközeggel. „A Quercy Réfrigération alacsony nyomása miatt igen előnyösnek tartja az R-1234ze-t. Lassabban párolog, és használatával jobban szabályozható a páratartalom. Segítségével az elpárologtatókon jelentkező kondenzáció is könnyebben kezelhető.” Hogy jobb gáztö-mörségét tudjanak biztosítani, a rendszer kivi-telezéséhez réz helyett rozsdamentes acélt használtak, a hűtve tárolás során jelentkező súlycsökkenés elkerülése érdekében pedig mind a 4 hűtőkamrában a HD Cold rendszert alkalmazták. R-455A-s (Solstice® L40X) direkt elpárolgá-sú berendezés az ORTOLAN SA telephelyénÚj R-1234ze hűtőközeges rendszer a GAEC du CART megrendeléséreBalról jobbra: Sébastien Casterman – Product Marketing Manager Refrigeration EMAI, Honeywell; Damien Garrigues – a GAEC du Cart tagja; Benoît Duparc – a Quercy Réfrigération ügyvezetője.5 | ESETTANULMÁNY | 2018. február | Climalife contact #13


   3   4   5   6   7