Page 7 - Contact_N13_HU
P. 7

IPARI HŰTÉS I ÉLELMISZERIPARA zöldségek és gyü-mölcsök tárolására és feldolgozására szolgá-ló helyiségek hűtésé-hez a Cool Executive közvetítőközeges berendezés létesíté-se mellett döntött. Gyárilag összeállított, glikolos közvetítőközeges, 1,5 bar nyomású rendszereknél, különösen új, rozsdamentes acél csővezetékek esetén a szi-várgás kockázata alacsony, és a karbantartási költségek is kisebbek. Ennek alapján egy 120 kW-os teljesítmény mellett +2 /-3 °C-os üzemi hőmérsékletet biztosító, 45 kW-os teljesítményű Aermec berendezést telepítettek. A környezetvédelmi szempon-tokra való tekintettel a Cool Executive hígítatlanul vásá-rolta meg a Greenway® Neo közvetítőközeget, így csök-kent a szállítandó mennyiség és az abból eredő szennyezés. Az anyagot -16 °C-os fagyás-pontra hígították. Az elpá-rolgási hőmérséklet -8 /-10 °C. A térfogatáram 28 m³/h.Az üzembe helyezés rendben zajlott: a szűrőket a szivat-tyúk szintjén ellenőrizték, állapotuk igazolta, hogy a kör tökéletesen tiszta. A Cool Executive ezt követően ellen-őrizte a közvetítőközeg kon-centrációját és pH-ját*: mivel a közvetítőközeg hígítását sa-ját maguk végezték, meg kel-lett győződniük arról, hogy a vízzel nem került-e az anyag-ba valamilyen szennyeződés, illetve hogy a korróziógátló adalékok megfelelőek-e.* A Climalife közvetítőkö-zeg bevizsgálást is végez.A megoldás+ infó:hu.climalife.dehon.com/greenway-neo-koncentratumAChristian Oléon és néhány partnere által alapított Cool Executive az ipari hűtés területén működik, és ügyfelei közé tartozik a zöldségek és gyümöl-csök importjával és exportjával, valamint feldol-gozásával foglalkozó mauritiusi Proxifresh is. A cég alapítója és igazgatója, Yan Mayer már koráb-ban is megbízta a Cool Executive-ot egy olyan hűtőrendszer megvalósításával, amellyel a válla-lat 25%-os megtakarítást tudott elérni az áram-költségeken. „Fenntartható és biogazdaságokból származó zöldségeket és gyümölcsöket dolgo-zunk fel”, mondja a cégvezető. „Jómagam is elkö-telezett híve vagyok a fenntartható fejlődésnek. Mivel forgalmunk gyorsan nő, egy 1200 m²-es új épület megvalósítása mellett döntöttünk. A hűtést olyan modern rendszerrel szerettem volna megoldani, amely nem használ a környe-zetre ártalmas anyagokat, ugyanakkor energia-felhasználás szempontjából hatékony.” Christian Oléon, a Cool Executive munkatársa javasolta a növényi eredetű Greenway® Neo közvetítőköze-get. „Nagyon örülök, hogy sikerült olyan anyagot választanunk, amely növényi eredetű, biológiai-lag lebomló, és agrár-élelmiszeripari tevékeny-ségünknek is megfelel. Ez a döntés az általam képviselt filozófiával is összhangban van.” Az új termelési létesítményben 5 db 140 m²-es raktárhelyiség található, amelyek hőmérséklete a termékektől függően eltérő: 3–5 °C a zöldáruknak és leveles növényeknek (pl. saláták), 7–8 °C a burgonyának és 10–12 °C a paradicsomnak, din-nyének és ananásznak stb. Az épületben emellett 2 db 384 m³-es feldolgozócsarnok is helyet kap. A feldolgozó helyiségben, ahol a szeletelést vég-zik, 10–12 °C-os hőmérsékletet kell biztosítani, továbbá itt található egy jeges vízzel teli kád is, amellyel a megmosott zöldségeket és gyümöl-csöket hűtik. Az előkészítő helyiségben, ahol a zöldségek és gyümölcsök csomagolását végzik, a hőmérséklet 15–18 °C. A munkatermek közti hőcserét ventilátorral ellátott, szövetanyaggal burkolt légelosztó dobozok biztosítják.A Cool Executive szerint a Greenway® Neo mel-lett több érv is szól.A cég először monopropilén-glikolban gondol-kodott, de Daniel Dias, a Climalife kiemelt ügy-félkapcsolati felelőse inkább a Greenway® Neo alkalmazását javasolta, amellyel már a hűtőköri szivattyúk szintjén energiamegtakarítás érhető el. Ezzel egyidejűleg a Francia Fejlesztési Ügy-nökség (Agence Française de Développement, AFD) 8%-os támogatást írt ki a beruházók által felvett kölcsönök összegére, amennyiben a kivi-telezés csökkenti a berendezés teljes energiafo-gyasztását és az ásványi erőforrások felhaszná-lását. A Greenway® Neo közvetítőközeg mindkét fenti követelményt teljesíti, hiszen nem veszélyes és környezetbarát anyag, ráadásul a Proxifresh elvárásainak megfelelően a cég környezetvéde-lem iránti elkötelezettségét is igazolja. A Cool Executive-nál elégedettek a Greenway® Neo teljesítményével, így a közvetítőközeg alkalmazását más berendezéseknél is fontolóra veszik: „Úgy véljük, jelenleg ez a legtöbb lehe-tőséget rejtő közvetítőközeg a piacon”, foglalja össze Christian Oléon.Zöldség- és gyümölcsfeldolgozás Greenway® Neo közvetítőközeges rendszerrelENERGIAHATÉKONYSÁGA ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ JELLEGE MIATT A GREENWAY® NEO KÖZVETÍTŐKÖZEG ALKALMAZÁSA MELLETT DÖNTÖTT A MAURITIUSON MŰKÖDŐ PROXIFRESH.Tevékenység: Ipari hűtő-rendszerek forgalmazása és telepítéseHelyszín: Franciaország, Afrika, Indiai-óceán és Franciaország tengeren túli területei. Tevékenység: heti 20 tonna zöldség és gyü-mölcs importálása, fel-dolgozása, exportálása szupermarketek és éttermek számára.Helyszín: MauritiusA COOL EXECUTIVE NÉVJEGYE:A PROXIFRESH NÉVJEGYE:alapítás éve:20087alkalmazott (4 Mauritiuson)60alkalmazottalapítás éve:20107 | ESETTANULMÁNY | 2018. február | Climalife contact #13


   5   6   7   8   9