Page 8 - Contact_N13_HU
P. 8

KERESKEDELMI HŰTÉS I SZUPERMARKETÚj, R-450A hűtőközeggel ellátott berendezésekNAGYKICSIHűtőteljesítmény148,5 kW15,5 kWKondenzációs teljesítmény211,5 kW 23 kWKompresszorok 3 Bitzer 6FE_ 44Y2 Bitzer 4DES-5YHűtőközeg mennyisége 200 kg37 kgOlaj típusa és mennyisége 20 liter BSE_324 liter BSE_32Elpárolgási/kondenzációs hőmérséklet -10/45 °C-10/45 °CElpárolgási/kondenzációs nyomás0,83/9,62 bar0,83/9,62 barTömegáram3 273 kg/h435 kg/hEnergiafogyasztás 51 kW6,9 kWAThermiafred, a Veritas, és a Climalife hosszú ideje bizalmi kap-csolatot ápol a fenntarthatóság, teljesítmény, megértés, és a kérdé-sekre való hatásos reagálás közös céljaival. A Thermiafred alapítója és vezérigazgatója, Carles Albert, 25 éves tapasztalattal ren-delkezik, és a kezdetektől együttműködött a Climalife Friogas vállalattal.Carles Albert szavaival: „Vállalatunk célja, hogy innovatív hűtési technológiákkal tegye hatékonyabbá az élelmiszergyár-tást és az ipari folyamatokat. Ahhoz, hogy teljeskörű szolgáltatásokat kínálhassunk, olyan rendszereket fejlesztettünk ki, ame-lyek új energiatakarékossági lehetőségeket biztosítanak.”A Veritas élelmiszeripari ellátólánc, melyet négy katalán család alapított tizenöt évvel ezelőtt, és Spanyolország valamint Andorra 29 városának 57 szupermarketjét kezeli, megbízta a Thermiafred-et, hogy erő-sítse környezetvédelmi elkötelezettségét innovatív és energiahatékony hűtési megoldásaival.„A jövő üzletének megalkotásán fárado-zunk”, magyarázza Anna Badía, a Veritas fenntartható fejlődésért felelős osztályveze-tője. „Ehhez pedig az kell, hogy valamennyi tevékenységünk megfeleljen a fenntartható fejlődés követelményeinek, az első csavartól az utolsó villanykörtéig”.A három vállalat saját és gyermekeink jövője érdekében fogott össze, hogy környezet-kímélőbb technológiákat fejlesszen ki, és csökkentse globális szénlábnyomunkat: az erre kidolgozott stratégia három fő irányelv-ből áll.Új üzletek és felújításokNégy szupermarket már jelenleg is az R-450A (Solstice® N13) hűtőközeget hasz-nálja, és a jövőben épülő üzleteket mind ezzel fogják ellátni. Az R-134a hűtőközeget használó berendezésekben fokozatosan átállnak R-450A-ra, így több mint a felével csökken a GWP. Emellett az üzletek felújítása során R-448A-ra cseréljük az R-404A hűtőközeget, további 60%-kal csökkentve szénlábnyomunkat.„Azért döntöttünk az R-450A hűtőközeg mellett, mert a R-134a-hoz képest GWP-je kevesebb, mint a fele, minimalizálva a hűtési folyamat környezetre gyakorolt hatását a CO2-egyenérték kibocsátás csökkenté-sével”, magyarázza Carles Albert. Természetesen „ez is igazolja a Veritas kör-nyezettudatosságát, éppúgy, mint például a műanyag zacskók helyett több mint tíz éve használt biológiai úton lebomló zacskók”, jegyzi meg a Thermiafred igazgatója.Környezetvédelmi elkötelezettségA Thermiafred, a Veritas, és a Clima-life együttműködése a környezetvéde-lem ügyéért kezdődött: „Meghallgattuk a Thermiafred–Veritas–Climalife: három vállalat, egy bizalmi kapcsolatA THERMIAFRED ÚJ GLOBÁLIS STRATÉGIÁT DOLGOZOTT KI A VERITAS SZÁMÁRA, EGY 29 VÁROS 57 SZUPERMARKETJÉT ÖSSZEFOGÓ ELLÁTÓLÁNC SZÉNLÁBNYOMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRETevékenység: Keres-kedelmi és ipari hűtés – KlímatechnikaHelyszín:Barcelona A THERMIAFRED NÉVJEGYE:Alapítás éve:200834alkalmazott8 | ESETTANULMÁNY | 2018. február | Climalife contact #13


   6   7   8   9   10