ÚTMUTATÓ A NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK HELYES GYAKORLATÁHOZ


A cseppfolyósított gáz csomagolásával kapcsolatos kockázatok megelőzése: mindenki felelőssége!

 

 

 

A Dehon-csoport a termelési helyszínek és a környezet biztonságának védelme érdekében elkötelezte magát amellett, hogy fejleszti dolgozói munkavégzését és a biztonságról való gondolkodásmódját. Emiatt 2020 óta, a Climalife-ot mint szakértői céget bevonták egy biztonsági kultúra projekt elindításában annak érdekében, hogy még tovább lépjenek a kockázatkezelésben..

 

 

Az optimális biztonság érdekében három kulcsfontosságú elem van:

- A technika (anyagok, berendezések)
- Az irányítási rendszer
- A szervezeti és az emberi tényezők.

 

 

 

A csomagolásainkkal kapcsolatos kockázatok ennek a projektnek a szerves részét képezik. A mi felelősségünk, de az ügyfeleink felelőssége is, hogy közös szabályokat alkalmazzunk az esetleges incidensek elkerülése érdekében.

 

Ahhoz, hogy a biztonsági kultúra terén előrelépés történjen, fokozni kell a figyelmet a szervezeti szempontok szerint. A kézi műveletek, ahol az emberi hibákat nem mindig lehet elkerülni, központi szerepet játszanak a kockázatok megelőzésében.

 

Közös erőfeszítésre van szükség: a csomagolást kezelő üzemeltetők tájékoztatása és tudatosságának növelése kulcsfontosságú a veszélyek felismeréséhez.

 

 

Hogyan kezeljük a nyomástartó edényeket a balesetek megelőzé-se érdekében?

 


A szállítható nyomástartó berendezések használatára vonatkozó irányelveket a 2014/68/EU európai uniós irányelv és az ADR (Megállapodás a veszélyes áruk szállításáról) P200. fejezete tartalmazza. A hűtőközegek, hajtóanyagok, tűzoltószerek és más cseppfolyósított gázok csomagolásához, visszanyeréséhez vagy átadásához használt nyomástartó edényeket úgy tervezték, hogy biztosítsák a berendezések és a személyek biztonságát. Fontos azonban, hogy a helyes gyakorlatot kövessük.

 

Sajnos túl sok olyan incidens történik, amikor a csomagolások a terepen történő helytelen kezelés miatt visszakerülnek a gyártóüzemünkbe. Mindenkinek ki kell vennie a részét a helyes gya-korlat megvalósításában.

 

Ez a lista messze nem kimerítő, de emlékeztet a balesetek elkerülése érdekében szükséges óvintézkedésekre.

 

  • A cseppfolyósított gázok kezelése előtt fontos, hogy tanulmányozza a termék műszaki adatlapját és biztonsági adatlapját (szabadon hozzáférhető a  www.quickfds.com oldalon). Ha bármilyen kételye van a termékkel vagy a csomagolással kapcsolatban, amelyben azt szállítják, a Műszaki Ügyfélszolgálatunk / Minőségügyi és Biztonsági részlegünk készséggel áll rendelkezésére, hogy megválaszolja kérdéseit.

 

  • Küldje vissza a csomagolást úgy, ahogyan azt megkapta. A szelepeket mindig védeni kell (pl. palack kupakkal / gallérral), és tilos az eredeti palackot új elem hozzáadásával átalakítani (pl. új szelepet hegeszteni). Védelem hiányában a csomagolás kockázatot jelent a szállítás során és a gyártóüzemeinkben.

 

  • A mintavevő palackokat üres címkével szállítjuk, amelyet ki kell tölteni a vizsgálandó cseppfolyósított gáz megjelölésével. Ne felejtse el ezt a címkét a palackra ragasztani, amikor elküldi azt laboratóriumunkba!

 

  • A piacon ma többféle gáz van forgalomban, gyú-lékony, nem gyúlékony, CO2, HFO/HFC keverékek, stb. Az fluortartalmú gázok helyes újrahasznosítása érdekében, amikor ezeket a hűtőközegeket visszanyeri, ne keverjen több terméket egyetlen lefejtőpalackba.

 

  • Ne keverje össze a lefejtett hűtőközeget tartalmazó és a címkén megjelölt, a telephelyünkre visszaküldendő lefejtőpalackokat az Ön karbantartási beavatkozásaihoz rendelkezésre bocsátott, üresen visszaküldendő szerviz palackokkal.

 

  • Ne töltse túl a lefejtőpalackokat! A légkörbe történő szivárgás környezeti hatásán túlmenően a hűtőközeg elszivárgása fulladást vagy a kifröccsenéssel egyéb hatásokat, például égési sérüléseket okozhat. A túltöltés ezért potenciálisan veszélyes, különösen zárt helyeken, például a technikusok járműveiben vagy a tartályok kijelölt központba történő szállításakor. Győződjön meg arról, hogy a lefejtőpalack megfelelő, és ellenőrizze a hűtőközeg töltési együtthatóját! Ez az adat a csomagoláson lévő címkén található.

 

  • Védje a palackot a napfénytől, és tartsa be a csomagoláson feltüntetett hőmérsékleti tartományt! Ugyanakkor tilos a palackokat nulla fok alatti hőmérsékleten tárolni, ami meggyengítheti a palackok acélját.

 

  • Ne dobja a palackot magasból, és ne engedje leesni!

 

  • Ne melegítse a palackot lánggal!

 

 

A nyomástartó edények kezelése: Megelőzés és helyes gyakorlatok